Yola çıkarken böyle bir niyetim olmamasına rağmen, tamamen spontane gelişen bir rota üzerinden hareketle; 45 günü yalnız, 45 günü değişen arkadaşlar ile toplamda 68 konuma giderek Anadolu Turu gerçekleştirdim.

Tamamını otostop kullanarak yaptığım yolculukta; ağırlıklı olarak Doğu Anadolu olmak üzere zaman zaman sokak müziği de (amatör olarak vurmalı çalgılarla ilgileniyorum) yaparak güzel bir deneyim yaşamış oldum. Bu arada ilk otostop deneyimimdi ve daha öncesinde böyle bir işe kalkışmamıştım. Batıda büyük çoğunluğu çadırda geçen konaklamalarım, doğuda OHAL’den ötürü, zorunlu olarak Couchsurfing’e evrilmek durumunda kaldı. Aynı zamanda freelance çalıştığım için bilgisayarımı da yanıma alarak bir taraftan da fırsat buldukça işlerimi sürdürdüm.

Ekipman listemi aşağıda detaylıca belirteceğim. Çektiğim tüm fotoğraflar telefonumdan. iPhone SE. Çok fazla fotoğraf veya video çekmekten ziyade anı yaşamayı tercih ettim. Hatıra ve unutmamak için her yerden birer kayıt aldım denilebilir. …


2016 yılında geçirmiş olduğum lazer göz ameliyatı hakkında detaylı bir süreç deneyimi.

HASTALIK
mayıs 2013 itibariyle: -1.50 miyop astigmat
şubat 2015 itibariyle: -2.00 miyop astigmat
ocak 2016 itibariyle: -2.25 miyop astigmat

-1.50 numaradan yüksek numaralı hiçbir gözlüğü;

- nesnelerin olduğundan küçük gözükmesi,
- market ve trafik gibi karışık ortamlarda gözleri büyütmek,
- yakın mesafeden bilgisayar ve tv ekranına bakamamak,
- gözlüğün sadece tek bir noktasından görüş sağlayabilmek,

gibi sıkıntılardan ötürü kullanamadım. alışamadım. -1.50 az geldiği için ve gözlük kullanımının zorluklarından ötürü lens denedim fakat kullandığım 4 farklı marka lenste netlik sağlayamadım.

-1.50 gözlük ile görme (netlik) oranı: %90
-1.75 …


İyi kötü bir şeyler üreten, aynı zamanda çokça tüketen biri olarak yakındığım, zihnimi tatmin edici bahaneler ile avutamadığım, benim gibi düşünenler için ızdırap, başkaları için önemsiz bir konudan bahsetmek istiyorum. En yavan tabirle; zamanın hızına yetişememek.

Yaşamın her alanında, istisnasız her konuda üretim hızı ve çapı çok ciddi biçimde artmış durumda. Bu durum, nitelikli, kaliteli veriye karşı, benim gibi maymun iştahlı olanlar için çok büyük bir dert. İçinde bulunduğumuz zamanın pozitif gözüken, ancak kişisel olarak negatif sonuçlandığını düşündüğüm ikilemi. Pozitif sonuçlar, özellikle internetin yaygınlaşması sonrasında, yaş gözetmeksizin üretilen, nitelikli ya da amaçsız veriler, çoğunluğu tüketime odaklı bir evren için sevindirici. Üstelik bu alanlar, içlerinde barındırdıkları her tarz için ayrı ayrı kolonileşme, alt kültür oluşturma eğiliminde. En basitinden 1970'lerde ortaya çıkan rap müziğin şu anki konumu, iyi bir örnek teşkil ediyor. Negatif sonuçları ise pozitif ile aynı anda, daha baskın biçimde ortaya çıkıyor. Üretimin ve alt kültürlerin artması kimileri için sınırlandırıcı olurken, daha geniş beslenmek isteyen kişilerin yetişememesine, nitelikli verilerin geride kalması ya da kaybolmasına sebep oluyor. Standart bir yaşamınız olduğunu ve sadece sinema ile ilgili olduğunuzu düşünün. Festivaller, ödüller, senaristler, yönetmenler, akımlar, oyuncular, eleştirmenler, incelemeciler, teoriler, okumalar ve sayamadığım bir sürü öğe. Ne kadar zaman ayırabilir, ne kadar derinleşebilirsiniz üzerine? …

About

Fatih Güneş

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store